Informacje podstawowe 

 
 


 

Witamy na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Urząd Miejski w Obornikach


ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. ( +48 61 ) 65 59 100
fax ( +48 61 ) 65 59 101

um@oborniki.pl

 


Godziny urzędowania:
poniedziałek 08.00 do 17.00
wtorek - piątek 07.00 do 15.00

 

 

Burmistrz Obornik - Tomasz Szrama

przyjęcia interesantów: poniedziałki 9:00 - 16:00

tel.: 61 65 59 103

adres e-mail: burmistrz@um.oborniki.pl


Zastępca Burmistrza Obornik
- Piotr Woszczyk

przyjęcia interesantów: poniedziałki 11:00 - 14:00

tel.: 61 65 59 103

Sekretarz Gmiy Oborniki: Krzysztof Nowacki

Skarbnik Gminy Oborniki:
 Joanna Gzyl

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Paweł Drewicz
dyżur: poniedziałki 16:00 - 17:00 (pok. 34/1)

 

W sprawach skarg i wniosków Urząd Miejski w Obornikach
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pok. 107)


Bezpłatne porady prawne

pierwszy poniedziałek miesiąca 15.00 - 17.00
oraz trzecia środa miesiąca 15.00 - 17.00
(zapisy: osobiście w pokoju 112 lub pod nr tel. 61 65 69 157)

 

  

 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa: 
Ostatnia środa miesiąca 10.00 - 12.00

(zapisy: tel. 61 65 59 103)

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowyvh: 
pełni dyżur w każdą środę w godz. 13.00 - 17.00

(telefon kontaktowy czynny w czasie dyżuru: 61 29 65 777)

 

 

 

 

 

Centrala Urzędu Miejskiego

65 59 100

Sekretariat Urzędu Miejskiego

65 59 103

Sekretariat Urzędu Miejskiego

65 59 104

Urząd Stanu Cywilnego 

65 59 105

Straż Miejska

65 59 106

609 779 997 (alarmowy)

Fax Urzędu Miejskiego  

65 59 101

Miejski Inspekt. Obrony Cywilnej

65 59 107

 

 

Konta bankowe:

PKO BP S.A. Oddział I w Obornikach

     64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 - opłata skarbowa

     56 1020 4128 0000 1302 0006 9740 - podatki, dzierżawy, mandaty

 

Adres skrytki ePUAP UM Oborniki:

/5k44l5frti/skrytka

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI

 

Urząd Miejski w Obornikach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
-    osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
-    adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
-    przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

 
 
Liczba odwiedzin : 257465
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2015-12-21 13:52:05
Czas publikacji: 2019-01-23 14:05:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak