Konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań 

 
 

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, w skład której wchodzą także Oborniki. 

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z projektem i wyrażenie swoją opinię i złożyć uwagi za pomocą formularza elektronicznego. Termin konsultacji społecznych: 28.09 – 5.10.2015 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, dlatego też ważnym elementem w jego tworzeniu jest uczestnictwo mieszkańców.

PGN umożliwi naszej gminie występowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie.

Ankieta do zbierania uwag

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oborniki wraz załącznikiem Harmonogram Rzeczowo-Finansowy:

Rozdział XI – PGN Oborniki_CCE_2015.09.26

Załącznik nr 1 do PGN_Gimny_Oborniki_HRF_2015.09.26

 
Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Referat Promocji
Czas wytworzenia: 2015-09-28 16:35:31
Czas publikacji: 2015-09-28 16:38:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak