Sesja III 28.12.2018 

 
 

Nagranie z sesji

 

 1. Uchwała Nr III/33/18 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2019 rok”.
 2. Uchwała Nr III/34/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Rogoźno w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Oborniki usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.
 3. Uchwała Nr III/35/18 w sprawie zmiany uchwały Nr L/780/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 4. Uchwała Nr III/36/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Oborniki publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 5. Uchwała Nr III/37/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gołaszyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 6. Uchwała Nr III/38/18 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo-przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki.
 7. Uchwała Nr III/39/18 uchylająca uchwałę nr XLIII/541/13 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Świerkówki, gmina Oborniki.
 8. Uchwała Nr III/40/18 w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Uchwała Nr III/41/18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018.
 10. Uchwała Nr III/42/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2018-2041.
 11. Uchwała Nr III/43/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2018.
 12. Uchwała Nr III/44/18 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2019-2041.
 13. Uchwała Nr III/45/18 w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2019.
 14. Uchwała Nr III/46/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2019 rok.
 15. Uchwała Nr III/47/18 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2019 rok.

 

 

Załączniki

Uchwała.III.33.18_program_profilaktyki.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 376.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.34.18_porozumienie_Rogoźno_ŚDS.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 131.92k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.35.18_zmiana_odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 115.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.36.18_opłata_przedszkola.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 117.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.37.18_Gołaszyn_dz. 45-1_sprzedaż w drodze bezprzetargowej.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 114.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.39.18_uchylenie_uchwały_Świerkówki.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 143.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.40.18_dopłaty do wody i ścieków na 2019.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 118.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.46.18_plany pracy komisji na 2019 rok.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 794.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.47.18_plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 283.12k Format: .pdf Pobierz

Imienne wyniki głosowania.pdf

Data: 2019-01-02 10:53:01 Rozmiar: 254.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.41.18_ w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2018.pdf

Data: 2019-01-22 15:15:20 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.42.18_ w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2041.pdf

Data: 2019-01-22 15:15:20 Rozmiar: 235.07k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.43.18_ w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku 2018.pdf

Data: 2019-01-22 15:15:20 Rozmiar: 181.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.44.18_ w sprawie WPF na lata 2019-2041.pdf

Data: 2019-01-22 15:15:20 Rozmiar: 238.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.III.45.18_ w sprawie budżetu Gminy Oborniki na rok 2019.pdf

Data: 2019-01-22 15:15:20 Rozmiar: 1.49M Format: .pdf Pobierz

Protokół 3 28.12.18(BIP).pdf

Data: 2019-02-05 08:16:58 Rozmiar: 184.77k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 99
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kłossowska
Czas wytworzenia: 2019-01-02 10:40:17
Czas publikacji: 2019-02-12 11:02:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak