Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa fabrycznie nowych 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 11 komputerów przenośnych  wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego: „Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

2019-01-23 14:10:25
Komin systemowy spalinowy, dymny i wentylacyjny w budynku komunalnym Uścikówiec 11 (działka nr ewid. 47) - wykonanie.

2018-09-26 14:29:53
Remont dachu wg załącznika nr 2 w budynku Kiszewko 29 (nr ewid. działki 108)

Zaproszenie do składania ofert

Remont dachu wg załącznika nr 2 w budynku Kiszewko 29 (nr ewid. działki 108)

2018-09-20 13:26:29
Prace remontowo modernizacyjne wg załącznika nr 2 w budynku Oborniki ul. Czarnkowska 42 C oraz mieszkaniu nr 2.

Zaproszenie do składania ofert zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, o wartości szacunkowej poniżej euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania nadanym Zarządzeniem Burmistrza nr 803/2014 z dnia 18.04.2014 r.

Przedmiot zamówienia:
Prace remontowo modernizacyjne wg załącznika nr 2 w budynku Oborniki ul. Czarnkowska 42 C oraz  mieszkaniu nr  2.

2018-09-04 13:13:40
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Słonawy dz. 69/1, 76 zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót

2018-06-28 09:15:19
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Oborniki jako zadania własnego Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej.

2018-04-12 12:04:05
Dostawa artykułów biurowych

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nadanym Zarządzeniem Burmistrza nr 803/2014 z dnia 18.04.2014 r.

2018-03-29 13:25:52
Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej

2017-12-15 15:03:57
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ocieszyn przy ul. Topolowej

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ocieszyn przy ul. Topolowej dz. ew. nr 6/1, 6/4, 10/1, 13, 19/1, 20/1, 21/1, 39/1 (obręb Ocieszyn) zgodnie z załączonym projektem, przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

2017-10-31 07:22:30
Budowa oświetlenia drogowego

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogdanowo dz. ew. 74/28

2017-10-20 12:11:48