Wersja archiwalna

Zgromadzenie w trybie uproszczonym 

 

Burmistrz Obornik przyjął do wiadomości zgłoszenie zgromadzenia w trybie uproszczonym mającego odbyć się w dniu 20 stycznia 2019 r. od godziny 19:45 do godziny 20:15 na płycie rynku obornickiego w Obornikach.
Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2018.408 - j.t.)
Termin ważności od 18.01.2019 r. do 20.01.2019 r.

 
 

Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Spraw Obywatelskich
Czas wytworzenia: 2019-01-18 13:44:10
Czas publikacji: 2019-01-18 13:44:11
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-21