Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych – zakup monitorów, komputerów i oprogramowania dla szkół gminy Oborniki

2019-01-21 16:07:23
Świadczenie usług pocztowych

2019-01-16 14:43:42
Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej.

Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej.

2019-01-04 12:35:33
Wykonanie drogi dojazdowej do terenów „Łazienki Obornickie”

2019-01-04 10:17:09
Dostawa paliw samochodowych

2018-12-20 14:54:03
Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez Gminę Oborniki

2018-11-28 10:28:37
Udzielenie kredytu w kwocie 13 600 000,00 złotych

2018-10-26 14:24:50
Moduł I – utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

2018-10-18 21:04:07
Budowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową – etap II

2018-10-18 09:40:38
Dowozy szkolne 2018/2019 (2)

2018-08-24 13:29:05