Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach – przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z wiatą i przyłączami, budowa wiat wolnostojących, rozbiórka budynku gospodarczego, montaż oświetlenia hybrydowego

2018-05-16 14:08:56
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach

2018-05-11 13:48:25
Budowa budynku świetlicy wiejskiej i filii biblioteki w Ocieszynie

2018-05-07 12:47:57
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach – dokończenie wstrzymanego zadania (kontynuacja robót)

2018-04-25 11:29:51
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę ulicy Przylesie, Wybudowanie 2. i Bielawskiej oraz ulicy Droga Leśna w Obornikach wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową

2018-04-04 12:59:01
Poznańska kolej metropolitarna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto

2018-04-03 14:31:37
Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach – przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z wiatą i przyłączami, budowa wiat wolnostojących, rozbiórka budynku gospodarczego, montaż oświetlenia hybrydowego

2018-03-16 17:36:30
Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej

2018-03-12 12:06:35
Umocnienie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Oborniki

2018-03-09 14:22:43
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 1 „Bajeczka” przy ul. Droga Leśna 29 w Obornikach

2018-03-07 14:41:23