Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i dostawa fabrycznie nowych 11 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowych 11 komputerów przenośnych  wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego: „Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

2019-01-25 13:07:21
Prace elektroinstalacyjne w budynku wielorodzinnym Oborniki ul. Sądowa 4

Zaproszenie do składania ofert

Prace elektroinstalacyjne w budynku wielorodzinnym Oborniki ul. Sądowa 4 polegające na:
1. Wymianie instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej i montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchowo -zmierzchowymi,
2. Wymiana i zabudowanie tablic licznikowych na klatce schodowej z przeniesieniem liczników , wykonaniem nowego zasilania powstałej rozdzielnicy licznikowej,
3. Wymiana WLZ - tów zasilających mieszkania

2018-05-14 14:10:18
Rozbiórka budynku gospodarczego Słonawy 35, dz. 38/6

Zaproszenie do składania ofert

Rozbiórka budynku gospodarczego Słonawy 35, dz. 38/6 (lampiarnia) wraz z utylizacją materiału porozbiórkowego, usunięciem fundamentów i uprzątnięciem terenu oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla działki po rozbiórce.

2018-05-14 14:07:29
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sycyn dz. 153 zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót

2018-04-03 14:30:11
Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 192

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nadanym Zarządzeniem Burmistrza nr 803/2014 z dnia 18.04.2014 r.

2018-01-25 10:17:43