Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sycyn dz. 153 zgodnie z załączonym projektem i przedmiarem robót

2018-04-03 14:30:11
Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łukowo dz. 192

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nadanym Zarządzeniem Burmistrza nr 803/2014 z dnia 18.04.2014 r.

2018-01-25 10:17:43