Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs na kandydata na stanowiskoDyrektora Przedszkola Nr 4 „Bajka” w Obornikach

2018-03-29 13:59:06
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs na kandydata na stanowiskoDyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie

2018-03-29 13:58:37
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu

2018-03-29 13:57:13
Informacja o wyniku naboru

na zastępstwo na stanowisko pracownicze asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach

2018-02-14 09:14:15
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

2017-10-16 14:56:01
Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. pożytku publicznego i wolontariatu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

2017-10-16 14:51:31
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Pozyskiwania Funduszy

2017-10-16 14:50:48
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ZO Nr 1/2017.7.2.3

2017-10-10 12:28:13
ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie nr ZO Nr 1/2017.7.2.3 WRPO

dotyczące świadczenia usług poradnictwa specjalistycznego psychologicznego w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2017-09-26 15:05:40
Ogłoszenie o naborze

Zarządzenie Nr 41/2017 Kierownika Urzędu Miejskiego w Obornikach z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Obornikach.

2017-09-14 07:18:16