Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

  • Projekt dostępny jest do pobrania pod poniższym odnośnikiem:

<Projekt zmiany studium>

  • Formularz - wniesienie uwagi do projektu zmiany Studium, do pobrania poniżej:

<Uwaga>

 

 


Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Planowania Przestrzennego
Czas wytworzenia: 2018-04-26 14:30:43
Czas publikacji: 2018-04-27 07:00:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak