Projekt zmianny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Planowania Przestrzennego
Czas wytworzenia: 2018-04-18 10:36:37
Czas publikacji: 2018-04-18 10:36:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak