Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

 
  

28 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 204 poz. 1195), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wytworzonej w Urzędzie Miejskim w Obornikach zostało uregulowane Zarządzeniem Nr 280/2012 Burmistrza Obornik z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

Załączniki

Zarzadzenie_280_2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.71k Format: .pdf Pobierz

Wzor_wniosku_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 60k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1015
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2012-03-07 13:29:30
Czas publikacji: 2012-03-07 13:29:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak