Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

2018-11-13 14:29:09
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

2018-11-13 14:28:05
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Obornik

2018-10-22 15:16:44
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Obornikach

2018-10-22 15:12:57
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

2018-10-18 09:41:35
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 13:40:20
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Obornik zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 13:36:54
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02 08:28:37
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

2018-10-01 14:51:42
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OBORNIKACH

O MIEJSCU I CZASIE LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

2018-10-01 13:26:34
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu  Obornickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28 13:06:06
Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 25 września 2018 r.

2018-09-25 14:34:36
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-21 15:00:54
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach z dnia 10 września 2018 r.

2018-09-10 16:41:30
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 3
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

2018-09-10 16:40:49
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 2
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-10 16:40:12
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 1
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-10 16:26:10
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 8 września 2018 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

2018-09-09 15:56:11
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

2018-08-22 08:55:32
Komunikaty Komisarza Wyborczego

dotyczące rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.

2018-08-22 08:51:10
Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

2018-08-22 08:47:17
Komunikat z dnia 17 sierpnia 2018 r.

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybor-czych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-ków województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-17 14:12:44
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-16 13:55:15
10 20 30 40 50 Wyników