Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

2018-08-22 08:47:17
Komunikat z dnia 17 sierpnia 2018 r.

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybor-czych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-ków województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-17 14:12:44
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-16 13:55:15