2014 

 
 

Zarządzenie Nr 736/2014 (66.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 737/2014 (50.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2014.
Zarządzenie Nr 738/2014 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08 stycznia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 739/2014 (61.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej Wydziału Inwestycji i Rozwoju do  przeprowadzania postępowań administracyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Zarządzenie Nr 740/2014 (61.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Obornikach.
Zarządzenie Nr 741/2014 (56 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie stypendiów o charakterze socjalnym.
Zarządzenie Nr 742/2014 (57.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Oświaty do przeprowadzania po-stępowań w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz za-świadczeń o pomocy de minimis.
Zarządzenie Nr 743/2014 (143.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 09 stycznia 2014 r. w sprawie : planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 r.
Zarządzenie Nr 744/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 745/2014 (68.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 746/2014 (69.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Spacerowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 747/2014 (50.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia  miejsc  handlowych na sezonową sprzedaż artykułów rolnych i nie rolnych  na terenie miasta Obornik w 2014r.
Zarządzenie Nr 748/2014 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 grudnia  2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 749/2014 Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 749/A/2014 (192 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 750/2014 (38.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie trybu rozliczania opłaty targowej.
Zarządzenie Nr 751/2014 (77.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonych w Obornikach stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 752/2014 (66.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 753/2014 (59 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas nieobecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.
Zarządzenie Nr 754/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 755/2014 (64.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
Zarządzenie Nr 756/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 757/2014 (74.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 758/2014 (56.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia.
Zarządzenie Nr 759/2014 (49.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.
Zarządzenie Nr 760/2014 (50.5 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2014 r. w spawie przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.
Zarządzenie Nr 761/2014 (74.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 3a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 762/2014 (73.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu towarów i usług dających możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w Gminie Oborniki.
Zarządzenie Nr 763/2014 (68.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 764/2014 (51.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli Przedszkola nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 765/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 766/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 767 /2014 (74.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 768/2014 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 769/2014 (64.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 770/2014 (55.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi w Referacie Podatkowym Pani Alicji Grolewskiej do wydawania wezwań w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
Zarządzenie Nr 771/2014 (54.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Podinspektorowi w Referacie Podatkowym Pani Natalii Ciesielskiej do wydawania wezwań w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
Zarządzenie Nr 772/2014 (60.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 773 /2014 (62.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia  17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i warunków pobierania kaucji mieszkaniowej.
Zarządzenie Nr 774/2014 (71.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 48, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 775/2014 (71.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Mikołaja Kopernika 16, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 776/2014 (55.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Sztabu organizacyjnego obchodów Dni Obornik 2014.
Zarządzenie Nr 777/2014 (63.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 778/2014 (61.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie kontroli Żłobka Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 779/2014 (63.7 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie kontroli klubu dziecięcego Centrum Edukacji i Zabawy „Tęczowy Raj” w Bogdanowie.
Zarządzenie Nr 780/2014 (143.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawieplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 r.
Zarządzenie Nr 781/2014  (70.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 03 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Podlesie, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 782/2014 (68.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 03 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Sycyn, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 783/2014 (68.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 03 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 784/2014 (180.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 785/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 786/2014  (69.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Młyńskiej stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 786A /2014 (56.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 764/2014 Burmistrza Obornik z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw kontroli Przedszkola nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 787/2014 (67.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr  788/2014  (79.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 789/2014 (72.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 790/2014 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 791/2014 (69.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 792/2014 (53.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 793/2014 (273.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia - II edycja, na środki pozostałe z I edycji z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenie Nr 794/2014 (60.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 marca 2014r. w sprawie podwyższenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 795/2014 (46.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 796/2014 (50.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Zarządzenie Nr 797/2014  (58.2 KB)Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 11 kwietnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 798/2014 (69.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 799/2014 (68.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zbycia części lokalu mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy 11 Listopada 26, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 800/2014  (311.7 KB)Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 801/2014 (70.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Lulinie 26, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 802/2014 (71.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 18, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 803/2014 (132.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. (Załącznik nr 1 (28 KB); Załącznik nr 2 (45 KB); Załącznik nr 3 (47 KB))
Zarządzenie Nr 804/2014 (55.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym oraz do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Zarządzenie Nr 805/2014 (60.7 KB) z dnia  25 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 806/2014 (65.4 KB) Burmistrza Oborniki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 3a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 807/2014 (70.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Stanisława Staszica 23b, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 808/2014 (70.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Nieczajnie 14, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 809/2014 (67.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 810/2014 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 811/2014 (137.9 KB) z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 812/2014 (65.5 KB) z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 813/2014 (58.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 14 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 814/2014 (69.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 6 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 815/2014
Zarządzenie Nr 816/2014 (296.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 817/2014 (70.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Ludwika Waryńskiego, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 818/2014 (58.1 KB) z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 819/2014 (65.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr  820/2014 (74.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 3, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 821/2014 (63.8 KB) z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 822/2014 (52.5 KB) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Kniat Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Zarządzenie Nr 823/2014 (389.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oborniki w sprawie projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania” (Ogłoszenie o konsultacjach; Strategia - Projekt
Zarządzenie Nr 824/2014 (484.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 824/A/2014 (195.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 825/2014 (76.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 826/2014 (72.4 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 827/2014 (55.5 KB) z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie : udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego „Razem bez barier”.
Zarządzenie Nr 828/2014 (71 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Nieczajnie 14, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 829/2014 (71.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kowanówku przy ulicy Sanatoryjnej 4, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 830/2014 (57.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 811/2014 Burmistrza Obornik z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 831/2014 (56.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 25 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 811/2014 Burmistrza Obornik z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 832/2014 (61.7 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie Nr 833/2014 (107.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Oborniki, które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Oborniki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
Zarządzenie Nr 833A/2014 (55.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Pożyczkowej w celu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie Nr 834/2014
Zarządzenie Nr 835/2014 (72.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.
Zarządzenie Nr 836/2014 (68.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 837 /2014 (56.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 „Słoneczny Świat” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 838/2014 (61.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oborniki w sprawie projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania”.
Zarządzenie Nr 839/2014 (57.2 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 815/2014 Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 840/2014 (67.2 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie     wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie 841/2014 (57.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie Wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora przedszkola.
Zarządzenie Nr 842 /2014 (52.5 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Polnej.
Zarządzenie Nr 843/2014 (68.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia  6 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Łukowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Zarządzenie Nr 844/2014 (65.4 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 845/2014 (67.1 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 846/2014 (71 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 847/2014 (68.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 848/2014 (69.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki.
Zarządzenie 849/2014 (57.6 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 2 „Słoneczny Świat” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 850/2014 (60.2 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Obornikach.
Zarządzenie Nr 851/2014 (59.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Przedszkola Nr 2 na czas zastępstwa.
Zarządzenie Nr 852/2014 (54.1 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 841/2014 Burmistrza Obornik z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora przedszkola.
Zarządzenie Nr 853/2014 (65.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Monice Kaczor dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 2 „Słoneczny Świat” w Obornikach.
Zarządzenie Nr 854/2014 (70.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Żernikach 24, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 855/2014  (71.3 KB)Burmistrza Obornik z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Górce 29, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 856/2014 (56.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki w dniu 09 lipca 2014 roku.
Zarządzenie Nr 857/2014 (66.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 858/2014 (69.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Lipowej 1, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 859/2014 (71 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Lipowej 2, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 860/2014 (37.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 833/2014 Burmistrza Obornik z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Oborniki, które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Oborniki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
Zarządzenie Nr 861/2014 (66.3 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 862/2014 (56.6 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki w dniu 02 lipca 2014 roku.
Zarządzenie Nr 863/2014 (321.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 863/A/2014 (451.4 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2014 – 2033
Zarządzenie Nr 864/2014 (66.8 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 01 lipca  2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 865/2014 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 866/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 867/2014 (67 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 03 lipca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 868/2014 (70.6 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 869/2014 (55.9 KB)
Burmistrza Obornik z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania upomnień dotyczących podatków, postanowień o rozksięgowaniu wpłat podatkowych oraz postanowień o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zarządzenie Nr 870/2014 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 871/2014 (106.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów i członkom zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Gminy Oborniki oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla prezesa zarządu.
Zarządzenie Nr 872/2014 (58.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie  powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniach 21 i 25 lipca 2014 r.
Zarządzenie Nr 873/2014 (67.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 874/2014 (68.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 875/2014 (330.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie : zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 876/2014 (66.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 38, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 877/2014 (69.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Droga Leśna 28, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 878/2014 (55.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 879/2014
Zarządzenie Nr 880/2014 (56.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 881/2014 (55.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 882/201 (65.6 KB)4 Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 883/2014 (55.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.  
Zarządzenie Nr 884/2014 (57.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J.K. Kraszewskiego w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 885/2014  (55.5 KB)Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 886/2014 (64.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Violetcie Sawiak dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Objezierzu.
Zarządzenie Nr 887/2014 (62.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Dorocie Stypule dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespołu Szkół w Rożnowie.
Zarządzenie Nr 888/2014 (57.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Oborniki prowadzenia określonych spraw gminy Oborniki w dniu 14 sierpnia 2014 r.
Zarządzenie Nr 889/2014
Zarządzenie Nr 890/2014 (59 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Promocji, Informatyzacji i Obsługi Interesanta do podpisywania w dniu 14 sierpnia 2014 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 891/2014 (71 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Młyńskiej 10, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 892/2014 (70.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Wybudowanie 130, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 893/2014
Zarządzenie Nr 894/2014
Zarządzenie Nr 895/2014 Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie:ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 896/2014 Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 897/2014 (79.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie Określenia Regulaminu wymiany stolarki otworowej w zasobach mieszkalnych Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 898/2014 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 899/2014 (66.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 900/2014 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 901/2014 (65.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 902/2014 (65.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 903/2014 (45.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 904/2014 (55.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Objezierze.
Zarządzenie Nr 905/2014 (304 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 906/2014
Zarządzenie Nr 907/2014
Zarządzenie Nr 908/2014 (68.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 909/2014 (486.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Zarządzenie Nr 909/A/2014 (195.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 4 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 910/2014
Zarządzenie Nr 911/2014 (73.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Górce 29, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 912/2014 (59.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontaktu z wykonawcą projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań.
Zarządzenie Nr 913/2014 (57.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 12 września 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki do podpisywania w dniu 15 września 2014 r. wszelkich pism związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie Nr 914/2014
Zarządzenie Nr 915/2014 (55.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania do składu Komisji Przetargowej nowego Członka.
Zarządzenie Nr 916/2014 (66.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 września 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 917/2014 (65.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 16 września 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 918/2014 (72.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 919/2014 (70.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 920/2014 (76.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2014r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. „Internet bliżej Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-duszu Rozwoju Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Innowa-cyjna Gospodarka, działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zarządzenie Nr 921/2014 (53.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 września 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki w dniu 22 września 2014r.
Zarządzenie Nr 922/2014 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia  24 września 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 923/2014 (71.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 924/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 925/2014 (55.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Obornikach.
Zarządzenie Nr 926/2014 (63.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia przez Burmistrza Obornik pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Pawlik dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej: Zespół Przedszkoli w Obornikach.
Zarządzenie Nr 927/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr  928/2014 (71.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 48, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 929/2014 (60.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 930/2014 (73 KB) Burmistrza Obornik z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Górce 29, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 931/2014 (56.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarządzenie Nr 932/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 933/2014 (54.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 października 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac studenckich dotyczących zagospodarowania terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 934/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 935/2014 (62.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 13 października 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Zarządzenie Nr 936/2014 (59.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 815/2014 Burmistrza Obornik z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Obornikach.
Zarządzenie Nr 937/2014 (56.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 938/2014 (197.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 939/2014 (71.9 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 55, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 940/2014 (57 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałami sygnowanymi przez organy Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 941/2014 (74.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 21 października 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wystawiania upomnień dotyczących mandatów karnych oraz wystawiania tytułów wykonawczych w tym zakresie.
Zarządzenie Nr 942/2014 (73.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 943/2014 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 28 października 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 944/2014 (66.7 KB) Burmistrza Obornik z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zarządzenie Nr 945/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 946/2014 (63.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2014 r. w sprawie     udzielenia upoważnienia w zakresie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych.
Zarządzenie Nr  947/2014 (65.3 KB) Burmistrza Obornik z dnia 30 października 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 948/2014 (65.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia  30 października 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 949/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 950/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 951/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 952/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 953/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 954/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 955/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 956/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 957/2014 (364 KB) Burmistrza Obornik z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki na lata 2015-2033.
Zarządzenie Nr 958/2014 (65.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 959/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr  960/201 (66 KB)4 Burmistrza Obornik z dnia  18 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 961/2014 (67.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Zarządzenie Nr 962/2014 (57.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Obornik prowadzenia spraw Gminy Oborniki w czasie nieobecności Burmistrza Obornik.
Zarządzenie Nr 963/2014 (394 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
Zarządzenie Nr 964/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 965/2014 (65.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 966/2014 (70.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 967/2014 (65.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie    wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 968/2014 (70.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Kiszewie 36, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 969/2014 (71.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 970/2014 (70.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Stanisława Staszica 31, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 971/2014 (69.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Żernikach 24, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 972/2014 (63 KB) Burmistrza Obornik z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
Zarządzenie Nr 973/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 974/2014 Burmistrza Obornik z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 975/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 976/2014  (57.5 KB)Burmistrza Obornik z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Zarządzenie Nr 977/2014 (70.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Wargowie 5, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 978/2014 (70.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Czarnkowskiej 17, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 


Nowa kadencja 2014-2018

Zarządzenie Nr 1/2014 (69.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Dołęga, gmina Oborniki.
Zarządzenie Nr 2/2014 (56.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 737/2014 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących na 1 ucznia miesięcznie w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oborniki przewidzianych w budżecie Gminy na rok 2014.
Zarządzenie Nr 3/2014 (66.2 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 4/2014 (71.8 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Edmunda Stefanowicza 34, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 5/2014 (71 KB) Burmistrza Obornik z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, przy ulicy Młyńskiej 6a, stanowiącej własność Gminy Oborniki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 7/2014 (66.1 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 8/2014 (87.5 KB) Burmistrza Obornik z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.
Zarządzenie Nr 9/2014 (70.6 KB) Burmistrza Obornik z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na terenie miasta Oborniki.
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Obornik z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości związanych z realizacją projektów z udziałem środków europejskich oraz innych środków niepodlegających zwrotowi.

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Obornik z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarach:
        1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w formie powierzenia.
        2.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
        3.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
        4 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
        5.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 12/2014 (66.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Obornik z dnia
Zarządzenie Nr 15/2014 (69.4 KB) Burmistrza Obornik z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Mostowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki.

 

Liczba odwiedzin : 985
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Marta Molińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Stanisław Buczkowski
Czas wytworzenia: 2014-01-07 07:22:12
Czas publikacji: 2016-04-27 08:08:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak