2007 

 
2007 

 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2007 ROK

 


 

Zarządzenie Nr 202/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie: ustalenia wysokości cen dot. sprzedaży drewna pochodzącego z lasu gminnego położonego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 201/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 200/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie: Zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 199/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 198/2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 197/2007 z dnia 28.12.2007 w sprawie Zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 196/2007 z dnia 21.12.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 195/2007 z dnia 19.12.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2006 z dnia 28 marca 2006 r. dot. powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin celem sporządzania protokołów w sprawach: usuwania drzew i krzewów na wniosek posiadacza lub usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.
Zarządzenie Nr 194/2007 z dnia 14.12.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 193/2007 z dnia 10.12.2007 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.
Zarządzenie Nr 192/2007 z dnia 10.12.2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 191/2007 z dnia 06.12.2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 190/2007 z dnia 04.12.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 189/2007 z dnia 04.12.2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy.

Zarządzenie Nr 188/2007 z dnia 04.12.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas choroby Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach od dnia 04.12.2007r.

Zarządzenie Nr 187/2007 z dnia 03.12.2007w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 186/2007 z dnia 03.12.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie Nr 185/2007 z dnia 03.12.2007 w sprawie Obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 184/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 183/2007 z dnia 21.11.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 182/2007 z dnia 15.11.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 181/2007 z dnia 15.11.2007 w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Oborniki na 2008 rok.

Zarządzenie Nr 180/2007 z dnia 12.11.2007 w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Jackowskiego, w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Zarządzenie Nr 179/2007 z dnia 12.11.2007 w sprawie powołania Komisji ds. Odbioru technicznego hali sportowej w Objezierzu.

Zarządzenie Nr 178/2007 z dnia 31.10.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.

Zarządzenie Nr 177/2007 z dnia 31.10.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 176/2007 z dnia 31.10.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 175/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.

Zarządzenie Nr 174/2007 z dnia 26.10.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 173/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 172/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 171/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie ustalenia stawki czynwszu dzierżawnego i opłaty za korzystanie z gruntu stanowiącego własność Gminy.

Zarządzenie Nr 170/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 169/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Górce.

Zarządzenie Nr 168/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Górce.

Zarządzenie Nr 167/2007 z dnia 21.10.2007 w sprawie wykazu nieruchomosci stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 166/2007 z dnia 18.10.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 165/2007 z dnia 18.10.2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 585/2006 Burmistrza Obornik z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 164/2007 z dnia 12.10.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 163/2007 z dnia 12.10.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 162/2007 z dnia 12.10.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 161/2007 z dnia 08.10.2007 w sprawie Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne, położonych w Obornikach przy ulicy Cmentarnej.

Zarządzenie Nr 160/2007 z dnia 03.10.2007 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Górce.

Zarządzenie Nr 159/2007 z dnia 02.10.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych.

Zarządzenie Nr 158/2007 z dnia 02.10.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 157/2007 z dnia 02.10.2007 w sprawie powołania Komisji ds. udzielenia pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 156/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorailnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 155/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 154/2007 z dnia 27.09.2007 w sprawie: wszczęcia postępowania zawiązanego z rozpisaniem konkursu.

Zarządzenie Nr 153/2007 z dnia 26.09.2007 w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 152/2007 z dnia 24.09.2007 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 151/2007 z dnia 24.09.2007 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 150/2007 z dnia 11.09.2007 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).

Zarządzenie Nr 149/2007 z dnia 11.09.2007 s prawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 148/2007 z dnia 10.09.2007 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 107/2007 Burmistrza Obornik z dnia 06.07.2007 r., w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących minie gminne.

Zarządzenie Nr 147/2007 z dnia 03.09.2007 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 146/2007 z dnia 03.09.2007 w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Zarządzenie Nr 145/2007 z dnia 03.09.2007 w sprawie: sorządzania wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Bąblinie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 144/2007 z dnia 03.09.2007 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 143/2007 z dnia 31.08.2007 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007r.

Zarządzenie Nr 142/2007 z dnia 37.08.2007 w sprawie: zmiany układu wykonanawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 141/2007 z dnia 31.08.2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom: Szkoły Podstawowej w Chrustowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach, Szkoły podstawowej Nr 3 w Obornikach, Zespołu Szkół w Kiszewie i Przedszkola Nr 5 w Obornikach.

Zarządzenie Nr 140/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 139/2007 z dnia 27.08.2007 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Górce.

Zarządzenie Nr 138A/2007 z dnia 27.08.2007 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 414/2005 z dnia 14.04.2005 r. dot. powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali użytkowych.

Zarządzenie Nr 138/2007 z dnia 27.08.2007 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Górce. 

Zarządzenie Nr 137/2007 z dnia 14.08.2007 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 136/2007 z dnia 14.08.2007 w sprawie: zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki, w tym w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Zarządzenie Nr 135/2007 z dnia 13.08.2007 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji).

Zarządzenie Nr 134/2007 z dnia 13.08.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2006 z dnia 28 marca 2006 r. dot. powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin celem sporządzania protokołów w sprawach: usuwania drzew i krzewów na wniosek posiadacza lub usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

Zarządzenie Nr 133/2007 z dnia 13.08.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu.

Zarządzenie Nr 132/2007 z dnia 10.08.2007 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych.

Zarządzenie Nr 131/2007 z dnia 09.08.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Zarządzenie Nr 130/2007 z dnia 09.08.2007 w sprawie powołania Komisji przetargowej do otwarcia ofert złożonych w wyniku ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Zarządzenie Nr 129/2007 z dnia 07.08.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.

Zarządzenie Nr 128/2007 z dnia 07.08.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osobom fizycznym.

Zarządzenie Nr 127/2007 z dnia 02.08.2007 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2006 z dn. 28.03.2006 dot. powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin celem sporządzania protokołów w sprawach: usuwania drzew i krzewów na wniosek posiadacza lub usuwania dzrew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

Zarządzenie Nr 126/2007 z dnia 31.07.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia. 

Zarządzenie Nr 125/2007 z dnia 30.07.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w okresie od 01.08.2007 r. do 08.08.2007 r.
Zarządzenie Nr 124/2007 z dnia 24.07.2007 w sprawie ustalenia rejestru jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 123/2007 z dnia 24.07.2007 w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 122/2007 z dnia 19.07.2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 121/2007 z dnia 19.07.2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 120/2007 z dnia 19.07.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 119/2007 z dnia 17.07.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz osób fizycznych
Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 17.07.2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
Zarządzenie Nr 117/2007 z dnia 16.07.2007 w sprawie Zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 116/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 115/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie Powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 5 w Obornikach
Zarządzenie Nr 114/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie Powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kiszewie
Zarządzenie Nr 113/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie Powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrustowie
Zarządzenie Nr 112/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie Powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach
Zarządzenie Nr 111/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie Powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Zarządzenie Nr 110/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 109/2007 z dnia 12.07.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 108/2007 z dnia 10.07.2007 w sprawie ustalenia lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 107/2007 z dnia 06.07.2007 w sprawie Ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 106/2007 z dnia 05.07.2007 w sprawie Obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 105/2007 z dnia 05.07.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 104/2007 z dnia 02.07.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 103/2007 z dnia 02.07.2007 w sprawie wdrożenia procedur zarządzania jakością określonych w Księdze systemu zarządzania jakością
Zarządzenie Nr 102/2007 z dnia 02.07.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w okresie od 05.07.2007 r. do 13.07.2007 r.
Zarządzenie Nr 101/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 100/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 99/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 98/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ściekó na terenie Gminy Oborniki, gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji sanitarnej realizowanej przez Gminę lub PWiK Sp. z o.o. w Obornikach ze środkó Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Zarządzenie Nr 97/2007 z dnia 19.06.2007 w sprawie wydzierzawienia nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 96/2007 z dnia 18.06.2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach
Zarządzenie Nr 95/2007 z dnia 13.06.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 94/2007 z dnia 13.06.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 93/2007 z dnia 11.06.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 91/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 90/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 89/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 29.05.2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 87/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 86/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 85/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 84/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 83/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 82/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 81/2007 z dnia 28.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 25.05.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 22.05.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 78/2007 z dnia 18.05.2007 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A.Mickiewicza w Obornikach, Zespołu Szkół w Kiszewie, Szkoły Podstawowej w Chrustowie,  Przedszkola Nr 5 \"Kolorowe Nutki\" w Obornikach
Zarządzenie Nr 77/2007 z dnia 18.05.2007 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Obornikach, Szkoły Podstawowej w Górce
Zarządzenie Nr 76/2007 z dnia 14.05.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 75/2007 z dnia 11.05.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 74/2007 z dnia 09.05.2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 414/2005 Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia 2005 r., w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lokali użytkowcyh
Zarządzenie Nr 73/2007 z dnia 07.05.2007 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 72/2007 z dnia 07.05.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Obornik Henrykowi Łukaszewskiemu
Zarządzenie Nr 71/2007 z dnia 30.04.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 70/2007 z dnia 30.04.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 69/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie --- 
Zarządzenie Nr 68/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 67/2007 z dnia 26.04.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 66/2007 zarządzenie nie wydane z powodu zmiany decyzji
Zarządzenie Nr 65/2007 z dnia 26.04.2007  w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 64/2007 z dnia 23.04.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych
Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 20.04.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 62/2007 z dnia 18.04.2007 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 61/2007 z dnia 17.04.20007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 60/2007 z dnia 16.04.2007 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 16.04.2007 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach, Zespołu Szkół w Kiszewie, Szkoły Podstawowej w Chrustowie, Przedszkola Nr 5 \"Kolorowe Nutki\" w Obornikach                   
Zarządzenie Nr 58/2007 z dnia 13.04.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 57/2007 z dnia 13.04.2007 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2007 Burmistrza Obornik z dnia 6 marca 2007 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 56/2007 z dnia 10.04.2007 w sprawie ustalenia lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 55/2007 z dnia 10.04.2007 w sprawie Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia V edycji Konkursu \"Piękna Nasza Gmina Cała\"
Zarządzenie Nr 54/2007 z dnia 06.04.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 53/2007 z dnia 05.04.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 52/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Żłobka Miejskiego w Obornikach
Zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 49/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,  stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie cofnięcia jednoosobowego pełnomocnictwa do działania
Zarządzenie Nr 46/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Obornikach
Zarządzenie Nr 45/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Obornikach.
Zarządzenie Nr 44/2007 z dnia 20.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 20.03.2007 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 15.03.2007 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 41/2007 z dnia 13.03.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 13.03.2007 w sprawie powołania członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 13.03.2007 w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 09.03.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu
Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 06.03.2007 w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 36/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie Obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,  stanowiących mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 32/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Żłobka Miejskiego w Obornikach
Zarządzenie Nr 31/2007 z dnia 28.02.2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiazków dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 30/2007 z dnia 28.02.2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 22.02.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 28/2007 z dnia 20.02.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 27/2007 z dnia 09.02.2007 ws prawie ustalenia lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacji)
Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 09.02.2007 w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 413/2005 Burmistrza Obornik z dnia 14 kwietnia 2005 r., w sprawie ustanowienia regulaminu przetargu ustnego (licytacji) na dzierżawę lokali użytkowych
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 06.02.2007 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych
Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 02.02.2007 w sprawie zwołań zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich  terenu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 23/2007 ZARZĄDZENIE NIE WYDANE 
Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 31.01.2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 24.01.2007 w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Obornikach, stanowiącej mienie Gminy Oborniki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 24.01.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom na czas urlopu wypoczynkowego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w okresie od 26.01.2007 do 9.02.2007
Zarządzenie Nr 19/2007 z dnia 17.01.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 17.01.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 17/2007 z dnia 15.01.2007 w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 16/2007 z dnia 15.01.2007 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 r.
Zarządzenie Nr 15/2007 z dnia 15.01.2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 14/2007 z dnia 11.01.2007 w sprawie wytycznych do postępowania przy przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 02.01.2007 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 02.01.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego
Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 02.01.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Gruntami


Treść Zarządzeń Burmistrza Obornik dostępne są do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. 107.

 

Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2007-08-01 00:00:00
Czas publikacji: 2007-08-01 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak