Zarzadzenia Burmistrza 

 
Zarzadzenia Burmistrza 

 

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Obornik
 2006 ROK

 


 

Zarządzenie Nr 715/2006 z dnia: 04.12.2006 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  
Zarządzenie Nr 714/2006 z dnia: 04.12.2006 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
Zarządzenie Nr 713/2006 z dnia: 30.11.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r.
Zarządzenie Nr 712/2006 z dnia: 29.11.2006 w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu
Zarządzenie Nr 711/2006 z dnia: 28.11.2006 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Obornik
Zarządzenie Nr 710/2006 z dnia: 27.11.2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 709/2006 z dnia: 24.11.2006 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Obornik
Zarządzenie Nr 708/2006 z dnia: 24.11.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 707/2006 z dnia: 22.11.2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.
Zarządzenie Nr 706/2006 z dnia: 22.11.2006 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach
Zarządzenie Nr 705/2006 z dnia: 22.11.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 704/2006 z dnia: 21.11.2006 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 703/2006 z dnia: 21.11.2006 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 702/2006 z dnia: 14.11.2006 w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Oborniki na rok 2007
Zarządzenie Nr 701/2006 z dnia: 13.11.2006 w sprawie  zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 700/2006 z dnia: 06.11.2006 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja)
Zarządzenie Nr 699/2006 z dnia: 02.11.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 698/2006 z dnia: 31.10.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r.
Zarządzenie Nr 697/2006 z dnia: 31.10.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 696/2006 z dnia: 31.10.2006 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 695/2006 z dnia: 31.10.2006 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Obornikach
Zarządzenie Nr 694/2006 z dnia: 27.10.2006 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - licytacji na sprzedaż autobusu marki Autosan oraz powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 693/2006 z dnia: 25.10.2006 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 692/2006 z dnia: 23.10.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 691/2006 z dnia: 23.10.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 690/2006 z dnia: 20.10.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 689/2006 z dnia: 17.10.2006 w sprawie wdrożenia procedur zarządzania jakością określonych w Księdze systemu zarządzania jakością
Zarządzenie Nr 688/2006 z dnia: 17.10.2006 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki z dnia 07.03.2003 r., w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne
Zarządzenie Nr 687/2006 z dnia: 17.10.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 686/2006 z dnia: 13.10.2006 w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy materialnej uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 685/2006 z dnia: 10.10.2006 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych
Zarządzenie Nr 684/2006 z dnia: 10.10.2006 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych
Zarządzenie Nr 683/2006 z dnia: 10.10.2006 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych
Zarządzenie Nr 682/2006 z dnia: 09.10.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie Nr 681/2006 z dnia: 06.10.2006 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - licytacji na sprzedaż autobusu marki Autosan oraz powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 680/2006 z dnia: 29.09.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Zarządzenie Nr 679/2006 z dnia: 29.09.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r.
Zarządzenie Nr 678/2006 z dnia: 29.09.2006 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 677/2006 z dnia: 28.09.2006 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym
Zarządzenie Nr 676/2006 z dnia: 28.09.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej
Zarządzenie Nr 675/2006 z dnia: 27.09.2006 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja)
Zarządzenie Nr 674/2006 z dnia: 27.09.2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki
Zarządzenie Nr 673/2006 z dnia: 27.09.2006 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu
Zarządzenie Nr 672/2006 z dnia: 18.09.2006 w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 671/2006 z dnia: 18.09.2006 w sprawie powołania biegłego celem dokonania ofert równoważnych
Zarządzenie Nr 670A/2006 z dnia: 11.09.2006 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Oborniki do wydawania decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zarządzenie Nr 670/2006 z dnia: ---   
ZARZĄDZENIE NR 669/2006 z dnia 11.09.2006 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 668/2006 z dnia 11.09.2006 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 667/2006 z dnia 11.09.2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie

ZARZĄDZENIE NR 666/2006 z dnia 11.09.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 665/2006 z dnia 07.09.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Droga Leśna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZADZENIE NR 664/2006 z dnia 07.09.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 663/2006 z dnia 04.09.2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 662/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 661/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 660/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

ZARZĄDZENIE NR 659/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 658/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 657/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży położonych w Obornikach przy ulicy 25 stycznia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 656/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 655/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży położonej w Obornikach w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 654/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 653/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 652/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie zmiany Budżetu Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 651/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego realizowanego przez Urząd Miejski w Obornikach

ZARZĄDZENIE NR 650/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZADZENIE NR 649/2006 z dnia 25.08.2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 648/2006 z dnia 24.08.2006 w sprawie ustalenia czasu przechowywania dokumentacji w Urzędzie Miejskim

ZARZĄDZENIE NR 647/2006 z dnia 24.08.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej mienie gminy Oborniki przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 646/2006 z dnia 23.08.2006 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy

ZARZĄDZENIE NR 645/2006 z dnia 14.08.2006 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach

ZARZĄDZENIE NR 644/2006 z dnia 11.08.2006 w sprawie: użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Staszica 23

ZARZĄDZENIE NR 643/2006 z dnia 10.08.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 642/2006 z dnia 10.08.2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 641/2006 z dnia 10.08.2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu

ZARZĄDZENIE NR 640/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja).

ZARZĄDZENIE NR 639/2006 z dnia 07.08.2006 w sprawie:

ZARZĄDZENIE NR 638/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.

ZARZĄDZENIE NR 637/2006 z dnia 02.08.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 636/2006 z dnia 31.07.2006 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 635/2006 z dnia 28.07.2006 w sprawie: powołania biegłego w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. \"odnowienie elewacji, ocieplenie dachu oraz dobudowa windy do budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach\". Znak sprawy ZPF 340/27/06.

ZARZĄDZENIE NR 634/2006 z dnia 28.07.2006 w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia osób fizycznych.

ZARZĄDZENIE NR 633/2006 z dnia 27.07.2006 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.

ZARZĄDZENIE NR 632/2006 z dnia 27.07.2006 w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Obornikach.

ZARZĄDZENIE NR 631/2006 z dnia 27.07.2006 w sprawie: zmiany układu wykonawczego Budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 630/2006 z dnia 25.07.2006 w sprawie:

ZARZĄDZENIE NR 629/2006 z dnia 25.07.2006 w sprawie:

ZARZĄDZENIE NR 628/2006 z dnia 17.07.2006 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 612/2006 z dnia 26.06.2006 r., w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Młyńskiej

ZARZĄDZENIE NR 627/2006 z dnia 17.07.2006 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 626/2006 z dnia 17.07.2006 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 625/2006 z dnia 10.07.2006 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 624/2006 z dnia 03.07.2006 w sprawie:

ZARZĄDZENIE NR 623/2006 z dnia 03.07.2006 w sprawie:

ZARZĄDZENIE NR 622/2006 z dnia 03.07.2006 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja)

ZARZĄDZENIE NR 621/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 620/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 619/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 618/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Uścikowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 617/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 616/2006 z dnia 30.06.2006 w sprawie: układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 615/2006 z dnia 28.06.2006 w sprawie: anulowanie błędnego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 614/2006 z dnia 27.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 613/2006 z dnia 27.06.2006 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 612/2006 z dnia 26.06.2006 w sprawie: powołania Komisji ds. Odbioru nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Młyńskiej. 

ZARZĄDZENIE NR 611/2006 z dnia 22.06.2006 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniewie.

ZARZĄDZENIE NR 610/2006 z dnia 21.06.2006 w sprawie: powołania Komisji ds. odbioru technicznego Pływalni Miejskiej w Obornikach.

ZARZĄDZENIE NR 609/2006 z dnia 16.06.2006 w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 608/2006 z dnia 16.06.2006 w sprawie: powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych.

ZARZĄDZENIE NR 607/2006 z dnia 07.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Bogdanowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 606/2006 z dnia 07.06.2006 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 605/2006 z dnia 06.06.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 604/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 603/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 602/2006 z dnia 31.05.2006 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 601/2006 z dnia 26.05.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 600/2006 z dnia 24.05.2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.

ZARZĄDZENIE NR 599/2006 z dnia 19.05.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 598/2006 z dnia 19.05.2006 w sprawie: rozliczenia wymiaru czasu pracy w maju 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 597/2006 z dnia 15.05.2006 w sprawie: Powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia IV edycji konkursu \"PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA\".

ZARZĄDZENIE NR 596/2006 z dnia 11.05.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 595/2006 z dnia 10.05.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 594/2006 z dnia 08.05.2006 w sprawie: powołania Komisji ds. Udzielania pomocy materialnej uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 593/2006 z dnia 02.05.2006 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w schronisku dla psów AZOREK.

ZARZĄDZENIE NR 592/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 591/2006 z dnia 28.04.2006 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 590/2006 z dnia  28.04.2006 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 589/2006 z dnia 27.04.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 588/2006 z dnia 27.04.2006 w sprawie: powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych.

ZARZĄDZENIE NR 587/2006 z dnia 24.04.2006 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja).

ZARZĄDZENIE NR 586/2006 z dnia 10.04.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 585/2006 z dnia 31.03.2006 w sprawie: określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach.

ZARZĄDZENIE NR 584/2006 z dnia 30.03.2006 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 583/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin celem sporządzenia protokołów w sprawach: usuwania drzew i krzewów na wniosek posiadacza lub usuwania drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów.

ZARZĄDZENIE NR 582/2006 z dnia 28.03.2006 w sprawie: zmiany układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 581/2006 z dnia 27.03.2006 w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 580/2006 z dnia 21.03.2006 w sprawie: ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego (licytacja).

ZARZĄDZENIE NR 579/2006 z dnia 21.03.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Towarowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 578/2006 z dnia 10.03.2006 w sprawie: powierzenia przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

ZARZĄDZENIE NR 577/2006 z dnia 09.03.2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bogdanowi Bukowskiemu.

ZARZĄDZENIE NR 576/2006 z dnia 09.03.2006 w sprawie: powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych.
ZARZĄDZENIE NR 575/2006 z dnia 07.03.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia.

ZARZĄDZENIE NR 574/2006 z dnia 07.03.2006 w sprawie: Udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Henrykowi Łukaszewskiemu.

ZARZĄDZENIE NR 573/2006 z dnia ------

ZARZĄDZENIE NR 572/2006 z dnia 28.02.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 571/2006 z dnia 27.02.2006 w sprawie: wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Obornikach przy ulicy Staszica, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 570/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Oborniki.

ZARZĄDZENIE NR 569/2006 z dnia 20.02.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej mienie Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 568/2006 z dnia 10.02.2006 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 567/2006 z dnia 10.02.2006 w sprawie powołania biegłego celem dokonania oceny ofert równoważnych.

ZARZĄDZENIE NR 566/2006 z dnia 07.02.2006 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 565/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 564/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu

ZARZĄDZENIE NR 563/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Obornikach przy ul. 3 Maja, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 562/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 561/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Oborniki w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 560/2006 z dnia 30.01.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 559/2006 z dnia 16.01.2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 558/2006 z dnia 16.01.2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w placówkach oświatowych Gminy Oborniki

ZARZĄDZENIE NR 557/2006 z dnia 16.01.2006 w sprawie wytycznych do postępowania przy przyznawaniu dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE NR 556/2006 z dnia 10.01.2006 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 555/2006 z dnia 10.01.2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu

ZARZĄDZENIE NR 554/2006 z dnia 10.01.2006 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - licytacji na sprzedaż autobusu marki Jelcz oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Liczba odwiedzin : 577
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2006-02-08 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak