Informacje podstawowe 

 

  

Witamy na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Obornikach

 


Urząd Miejski w Obornikach


ul. M.J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel. ( +48 61 ) 65 59 100
fax ( +48 61 ) 65 59 101

 


Godziny urzędowania:
Poniedziałek 08.00 do 17.00
Wtorek - Piątek 07.00 do 15.00

 

 

Burmistrz - Tomasz Szrama

Zastępca Burmistrza - Piotr Woszczyk

  

Przyjęcia petentów:

Burmistrz: Poniedziałki 9.00 - 16.00

Zastępca Burmistrza: Poniedziałki 11.00 - 14.00

 

 

W sprawach skarg i wniosków Urząd Miejski w Obornikach
przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pok. 107)

Bezpłatne porady prawne
pierwszy poniedziałek miesiąca 15.00 - 17.00 oraz
trzecia środa miesiąca 15.00 - 17.00
(pok. 112)

 

  

 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa: 
Ostatnia środa miesiąca 10.00 - 12.00

 

 

Sekretarz: Krzysztof Nowacki
Skarbnik: Joanna Gzyl
Przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Drewicz

 

 

 

Centrala Urzędu Miejskiego

65 59 100

Sekretariat Urzędu Miejskiego

65 59 103

Sekretariat Urzędu Miejskiego

65 59 104

Urząd Stanu Cywilnego 

65 59 105

Straż Miejska

65 59 106

609 779 997 (alarmowy)

Fax Urzędu Miejskiego  

65 59 101

Miejski Inspekt. Obrony Cywilnej

65 59 107

 

 

Konta bankowe:

PKO BP S.A. Oddział I w Obornikach

     64 1020 4128 0000 1002 0006 9161 - opłata skarbowa

     56 1020 4128 0000 1302 0006 9740 - podatki, dzierżawy, mandaty

 

Adres skrytki ePUAP UM Oborniki:

/5k44l5frti/skrytka

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI

 

Urząd Miejski w Obornikach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
-    osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
-    adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
-    przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

 
 


Liczba odwiedzin : 163417
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2015-12-21 13:52:05
Czas publikacji: 2017-06-26 09:53:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak