Złożenie zawiadomienia w sprawie organizowania zgromadzenia publicznego 

 
 

 ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA W SPRAWIE ORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

 WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie zwykłe:

  • Zawiadomienie o zgromadzeniu – Załącznik Nr 1.

 Postępowanie uproszczone:

  • Zawiadomienie o zgromadzeniu – Załącznik Nr 2.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko: Inspektor, pokój 202, tel. 0-61 65 59 153

 Złożenie i odbiór dokumentów: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Stanowisko: Inspektor, pokój 202, faxem na nr (61) 65 59 107 lub pocztą elektroniczną na adres um@oborniki.pl.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego:

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia (nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia), udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie identyfikatora dla przewodniczącego zgromadzenia lub wydanie decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

OPŁATY

Brak opłaty.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia należy złożyć do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy Urzędu ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

1)      w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed
         planowaną datą zgromadzenia

2)      w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).
 

Załączniki

Zgromadzenia publiczne - załącznik nr 1.doc

Data: 2017-04-27 12:19:11 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Zgromadzenia publiczne - załącznik nr 2.doc

Data: 2017-04-27 12:19:11 Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2017-04-27 12:10:35
Czas publikacji: 2017-04-27 12:21:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak