Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Burmistrza Obornik

Burmistrz Obornik ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr XLI/604/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

2017-10-06 10:41:35
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026

2017-09-21 14:20:14
Uchwała Nr XXXV/530/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 7 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/530/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki.

2017-04-07 10:07:39