Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR XLVII/722/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2018r.

Uchwała NR XLVII/722/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026.

2018-03-19 10:15:06
Prognoza oddziaływania na środowisko do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026 - wyłożenie do wglądu

1. Obwieszczenie Burmistrza Obornik - wyłożenie do publicznego wglądu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026

2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026

2018-01-10 11:07:12
Informacja podsumowujaca konsultacje społeczne

Informacje podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026

2017-11-17 14:37:59
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

o konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki na lata 2016-2026

2017-09-21 14:20:14
Uchwała Nr XXXV/530/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 7 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/530/17 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki.

2017-04-07 10:07:39