Kontrole przeprowadzone w 2017 roku 

 

- OA.1710.1.2017_KWP_kontrola Straży Miejskiej

- OA.1710.2.2017_UMWW_raport z czynności kontrolnych_PROW 2007-2013_Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicy

- OA.1710.3.2017_WWIOŚ_kontrola oddziaływania na środowisko GO w zakresie jej podlegającym

- OA.1710.4.2017_SO_kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych oraz obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego w UMO

- OA.1710.5.2017_ZUS_kontrola prawidłowości przy obliczaniu składek, ustalaniu uprawnień do świadczeń, opracowywaniu wniosków i wystawianiu zaświadczeń

- OA.1710.6.2017_NIK_gospodarka złożami stategicznych surowców kopalnych

- OA.1710.7.2017_KBW_kontrola prowadzenia rejestru wyborców

- OA.1710.8.2017_AP_kontrola postępowania z materialami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną

 
 

Załączniki

OA.1710.1.2017_KWP_kontrola Straży Miejskiej.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 10.7M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.2.2017_UMWW_raport z czynności kontrolnych_PROW 2007-2013_Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicy.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 5.46M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.3.2017_WWIOŚ_kontrola oddziaływania na środowisko GO w zakresie jej podlegającym.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 30.66M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.4.2017_SO_kontrola problemowa stanu przygotowań obronnych oraz obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego w UMO.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 5.77M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.6.2017_NIK_gospodarka złożami stategicznych surowców kopalnych.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 10.09M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.7.2017_KBW_kontrola prowadzenia rejestru wyborców.pdf

Data: 2018-04-30 15:19:28 Rozmiar: 2.27M Format: .pdf Pobierz

OA.1710.8.2017_AP_kontrola postępowania z materialami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną.pdf

Data: 2018-04-30 22:02:28 Rozmiar: 13.9M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Stanisław Buczkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Czas wytworzenia: 2018-04-30 15:19:28
Czas publikacji: 2018-04-30 22:02:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak