Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

2019-02-13 19:11:02
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

2018-12-14 20:32:48
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

2018-12-14 20:30:08
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

2018-12-14 20:25:25
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

2018-12-14 20:05:22
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Wspieranie zadań sportowych, promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia – profilaktycznych – II edycja

2018-06-21 14:20:11
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

2018-05-24 13:33:43
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

2017-12-22 11:13:18
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży

2017-12-22 11:13:00
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania

2017-12-22 11:12:42