Formularz oferty, sprawozdania i oświadczenia w konkursie 

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300):

 
  • wzór OFERTY realizacji zadania publicznego - pobierz
  • wzór SPRAWOZDANIA w wykonania zadania publicznego - pobierz
  • Harmonogram realizacji zadania publicznego (w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy)  - pobierz
  • Przewidywana kalkulacja kosztów (w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy) - pobierz 
  • Oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji - pobierz
 

Załączniki

OFERTA-Dz.U.2016.1300.rtf

Data: 2018-11-16 15:48:41 Rozmiar: 310.2k Format: .rtf Pobierz

SPRAWOZDANIE-Dz.U.2016.1300.rtf

Data: 2018-11-16 15:48:41 Rozmiar: 345.55k Format: .rtf Pobierz

Harmonogram-Dz.U.2016.1300.rtf

Data: 2018-11-16 15:48:41 Rozmiar: 60.85k Format: .rtf Pobierz

Kalkulacja-Dz.U.2016.1300.rtf

Data: 2018-11-16 15:48:41 Rozmiar: 141.59k Format: .rtf Pobierz

03_Oswiadczenie_do_umowy.rtf

Data: 2018-11-16 15:48:41 Rozmiar: 45.3k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Błażej Matczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Błażej Matczuk
Czas wytworzenia: 2018-11-16 15:38:25
Czas publikacji: 2018-11-16 15:48:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak