Zarządzenia Burmistrza Obornik 

 
 

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Obornik z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Oborniki na lata 2019 – 2021.

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Obornik z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Obornik z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku w formie wsparcia przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Obornik z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny dot. sprzedaży pozyskanego drewna pochodzącego z lasów oraz nieruchomości gminnych położonych na terenie miasta i gminy Oborniki.

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Obornik z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie” programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Załączniki

45_2019.pdf

Data: 2019-01-10 08:57:53 Rozmiar: 2.54M Format: .pdf Pobierz

2_2019.pdf

Data: 2019-03-22 15:58:44 Rozmiar: 191.48k Format: .pdf Pobierz

4_2019.pdf

Data: 2019-03-22 16:11:10 Rozmiar: 50.83k Format: .pdf Pobierz

3_2019.pdf

Data: 2019-03-22 16:11:10 Rozmiar: 53.74k Format: .pdf Pobierz

5_2019.pdf

Data: 2019-03-22 16:14:43 Rozmiar: 55.28k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 159
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Marta Molińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Molińska
Czas wytworzenia: 2019-03-11 14:13:18
Czas publikacji: 2019-03-22 16:14:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak