Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym zapewnienie usługi terapeutycznej w postaci wspierania rodzin i osób współuzależnionych, udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin oraz bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą

2019-03-01 12:45:11
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w formie świetlic środowiskowych

2019-01-11 23:40:48
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Niwelowanie skutków patologii poprzez różne formy dożywiania

2019-01-11 23:37:17
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2019 r.zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Wykonanie usługi terapeutycznej w postaci udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin, bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą oraz wspierania rodzin i osób współuzależnionych

2019-01-11 23:35:06
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Wykonanie usługi terapeutycznej w postaci udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin, bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą oraz wspierania rodzin i osób współuzależnionych

2019-01-11 23:31:08
Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Obornik unieważnia otwarty konkurs ofert realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu

2019-01-11 23:26:43
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:

Podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu

2019-01-11 23:24:25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego:
Podejmowanie działań w zakresie zwiększania dostępności i podniesienia jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz wspieranie działalności środowisk abstynenckich w ramach reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu – II edycja

2018-07-24 14:46:39
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
z dnia 29.12.2017 r.
„Wykonanie usługi terapeutycznej w postaci udzielania porad dot. choroby alkoholowej alkoholikom i członkom ich rodzin, bezpośredniej pomocy i kierowania na leczenie odwykowe osób dotkniętych tą chorobą oraz wspierania rodzin i osób współuzależnionych”.

2017-12-29 14:41:09
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego
z dnia 29.12.2017 r.
„Wspieranie zadań sportowych, promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia - profilaktycznych”.

2017-12-29 14:40:12