Sesja IV 30 stycznia 2019 r. 

 
 

 

Nagranie z sesji

 

 

Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwałach Rady Miejskiej w Obornikach Nr XLVI/702/18 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr XLVII/726/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLIX/760/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr LVI/858/18 z dnia 17 października 2018 r., Nr LVIII/869/18 z dnia 14 listopada 2018 r., Nr II/15/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. oraz Nr III/41/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniających budżet Gminy Oborniki na 2018 rok.
Uchwała Nr IV/49/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019.
Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2019-2041.
Uchwała Nr IV/51/19 w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Oborniki do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
Uchwała Nr IV/52/19 zmieniająca uchwały w sprawie statutów sołectw Gminy Oborniki.
Uchwała Nr IV/53/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół św. Józefa).
Uchwała Nr IV/54/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (kościół św. Krzyża).
Uchwała Nr IV/55/19 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ocieszyn w gminie Oborniki na lata 2018-2023.
Uchwała Nr IV/56/19 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Żerniki w gminie Oborniki na lata 2018-2023.
Uchwała Nr IV/57/19 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kowanówko w gminie Oborniki na lata 2018-2023.
Uchwała Nr IV/58/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.
Uchwała Nr IV/59/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki.
Uchwała Nr IV/60/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki i fragmentów gminy Oborniki w Uścikowie.
Uchwała Nr IV/61/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Obornikach nr XLIV/672/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 76/41 położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki.
Uchwała Nr IV/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Uchwała Nr IV/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1116/2 o pow. 18 m2).
Uchwała Nr IV/64/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1116/2 o pow. 30,80 m2).
Uchwała Nr IV/65/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 16 m2).
Uchwała Nr IV/66/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 18 m2).
Uchwała Nr IV/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Garażowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (dz. 1153/1 o pow. 22,57 m2).
Uchwała Nr IV/68/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Brzozowej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr IV/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ul. Marii Konopnickiej stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata.
Uchwała Nr IV/70/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki.
Uchwała Nr IV/71/19 w sprawie zawarcia z Gminą Czarnków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/72/19 w sprawie zawarcia z Gminą Grodzisk Wielkopolski porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/73/19 w sprawie zawarcia z Gminą Kamieniec porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/74/19 w sprawie zawarcia z Gminą Murowana Goślina porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/75/19 w sprawie zawarcia z Gminą Rogoźno porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/76/19 w sprawie zawarcia z Gminą Rokietnica porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/77/19 w sprawie zawarcia z Gminą Ryczywół porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/78/19 w sprawie zawarcia z Gminą Tarnowo Podgórne porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.
Uchwała Nr IV/79/19 w sprawie zawarcia z Gminą Wielichowo porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019.

 

Załączniki

Uchwała.IV.48.19_w_sprawie_sprostowania_błędu_pisarskiego_w_uchwałach_Rady_Miejskiej_w_Obornikach.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 32.13k Format: .pdf Pobierz

Uchwała IV.49.19_w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 737.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała IV.50.19_ w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2041.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 225.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.51.19_przedstawiciel_Rady Społecznej_SPZOZ.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 136.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.52.19_zmiana_statutów_sołectw.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 115.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.53.19_dotacja_Parafia_św._Józefa_drzwi.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 119.05k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.54.19_dotacja_kosciółek.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 122.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.55.19_Sołecka_Strategia_Rozwoju_Wsi_Ocieszyn.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 11.19M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.56.19_Sołecka_Strategia_Rozwoju_Wsi_Żerniki.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 7.11M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.57.19_Sołecka_Strategia_Rozwoju_Wsi_Kowanówko.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 8.68M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.58.19 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki..pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 8.69M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.59.19 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki..pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 27.56M Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.60.19_przystąpienie do zmiany mpzp Uścikowo.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 143.67k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.61.19_zmiana_Dąbrówka Leśna.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 175.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.62.19_Oborniki_dz.2359-16_Armii Poznań_sprzedaż w drodze bezprzetargowej.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 114.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.63.19_1_Garażowa_dz.1116.2_pow.18m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 111.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.64.19_2_Garażowa_dz.1116.2_pow.30.80m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 111.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.65.19_3_Garażowa_dz.1153.1_pow.16m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 112.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.66.19_4_Garażowa_dz.1153.1_pow.18m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 112.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.67.19_5_Garażowa_dz.1153.1_pow.22.57m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 111.93k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.68.19_Brzozowa_dz.294_pow.200m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 112.21k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.69.19_Konopnickiej_dz.2043.32_pow.87.59m.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 112.86k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.70.19_użyczenie_Kowanówko.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 139.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.71.19_porozumienie_Czarnków_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 120.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.72.19_porozumienie_Grodzisk Wielkopolski_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 105.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.73.19_porozumienie_Kamieniec_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 120.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.74.19_porozumienie_Murowana_Goślina_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 120.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.75.19_porozumienie_Rogoźno_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 106.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.76.19_porozumienie_Rokietnica_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 106.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.77.19_porozumienie_Ryczywół_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 120.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.78.19_porozumienie_Tarnowo_Podgórne_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 106.77k Format: .pdf Pobierz

Uchwała.IV.79.19_porozumienie_Wielichowo_2019.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 105.71k Format: .pdf Pobierz

Załącznik.IV.61.19_zmiana_Dąbrówka Leśna.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 769.13k Format: .pdf Pobierz

Wyniki głosowań.pdf

Data: 2019-02-06 07:41:24 Rozmiar: 547.5k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kłossowska
Czas wytworzenia: 2019-02-06 07:25:12
Czas publikacji: 2019-02-12 10:56:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak