Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2017 r.

Uchwała Nr SO-0953/51/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze połrocze 2017 roku Gminy Oborniki.

2017-09-27 08:03:59
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017

2017-08-31 10:22:39
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Oborniki za II kwartał 2017 r.

2017-07-26 10:55:27
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Oborniki na koniec 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Oborniki na koniec 2016 r.

2017-05-26 07:40:56
Informacja z wykonania budżetu Gminy Oborniki za I kwartał 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Oborniki

2017-04-27 09:18:49
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr SO-0954/49/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Obornik sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

2017-04-26 07:52:35
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki 2016 roku

2017-03-31 15:00:23
Informacja z wykonania budżętu Gminy Oborniki za IV kwartał 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Obornik z dnai 13 marca 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Oborniki.

2017-03-14 12:22:45
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr SO-0951/40/D/20/2017 kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Oborniki w roku 2017

2017-01-30 15:50:53
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr SO-0951/44/P/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oborniki

2017-01-30 15:49:32