Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Burmistrza Obornik

w sprawie: ustalenia terminów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Oborniki jest organem prowadzącym

2019-01-14 14:10:28
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Obornickiego Ośrodka Kultury na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 2213, 2215/3, 2215/4, 2216/2, 2216/3, 2216/4, 2216/5, 2216/6, 2216/7 oraz części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2222/2, położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki

2019-01-11 15:12:17
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

w sprawie decyzjiNr ROS.6220.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Oborniki I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukowo, gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie.

2019-01-04 14:31:21
Informacja Starosty Obornickiego

w sprawie decyzji nr 665/18 z dnia 17.12.2018 r. dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

2019-01-03 10:54:33
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Oborniki

2018-12-28 14:37:52
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

o podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Obornikach Nr LVIII/875/18 w dniu 14 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 865/4 położonej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki.

2018-12-21 10:43:50
Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”

Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki”

2018-12-06 12:47:34
Informacja Burmistrza Obornik

w sprawie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych.

2018-11-07 09:32:19
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zawiadamiam, że z uwagi na możliwość ustalenia dnia 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy zmienia się termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki/sala sesyjna, I piętro/.

2018-10-29 15:01:16
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

zawiadamiam, że z uwagi na możliwość ustalenia dnia 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy zmienia się termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki/sala sesyjna, I piętro/.


2018-10-29 14:56:01