Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przebudowie drogi

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z dnia 1 grudnia 2017r.), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej w Marszewcu (działka nr 359, obręb Rożnowo, Gmina Oborniki).

2018-08-31 10:18:44
Ogłoszenie o budowie drogi

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z dnia 1 grudnia 2017r.), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć budowę drogi gminnej w Uścikowie (działka nr 288, obręb Uścikowo, Gmina Oborniki).

2018-08-31 10:18:19
Ogłoszenie o przebudowie drogi

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 z dnia 1 grudnia 2017r.), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej w Chrustowe (działka nr 93, obręb Chrustowo, Gmina Oborniki).

2018-08-31 10:15:11
Ogłoszenie o budowie i przebudowie ulic

2018-02-21 09:29:47
Ogłoszenie o przebudowie ulicy

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę ulicy Szkolnej w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem (na działkach numer: 1554, 1591 i 1649, obręb Oborniki, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-24 14:39:16
Ogłoszenie o przebudowie ulicy

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę ulicy Przemysłowej w Obornikach o długości ok. 200,0 m (na działce nr 752, obręb Oborniki, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-08 15:36:40
Ogłoszenie o przebudowie ulicy

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę ulicy Droga Leśna w Obornikach wraz z kanalizacją deszczową o długości ok. 350,0 m (na działkach nr 1845 i 1909, obręb Oborniki, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-08 15:35:53
Ogłoszenie o budowie ulicy

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć budowę ulicy Poprzecznej w Obornikach wraz z odwodnieniem (na działkach numer: 2226/17, 2227/9, 2228/6, obręb geodezyjny Oborniki, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-08 15:15:38
Ogłoszenie o budowie drogi gminnej

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć przebudowę drogi gminnej w Żukowie wraz z odwodnieniem (działka nr 61, obręb Żukowo, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-08 15:14:35
Ogłoszenie o budowie drogi gminnej

Na podstawie art. 39 pkt. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z późniejszymi zmianami), informuję, że Gmina Oborniki zamierza rozpocząć budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem (działka nr 93, obręb Chrustowo, gmina Oborniki). Zgłoszenia o zainteresowaniu udostępnieniem kanału technologicznego należy dokonać na adres zarządcy drogi: Urząd Miejski w Obornikach, ulica Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. Szczegóły do uzyskania pod wyżej wymienionym adresem.

2017-05-05 12:21:47