Zezwolenia i decyzje 

 
 

ZS-10   Uzyskanie decyzji w sprawie organizowania imprez masowych

EW-03   Wymeldowanie decyzją administracyjną

EW-35   Uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzu

EW-36   Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów oraz regularnych przewozów specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym

PP-01   Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

PP-02   Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PP-03   Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

PP-04   Uzyskanie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy

OŚ-01   Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚ-02   Uzuskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

OŚ-03   Uzyskanie zezwolenia na odbiór nieczystości stałych i płynnych

GM-07   Uzyskanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

GM-10   Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - w celu prowadzenia robót budowlanych

GM-11   Uzyskanie decyzji zezwalajacej na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia lub obiektu niezwiązanego z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu

GM-12   Uzyskanie decyzji zezwalajacej na lokalizację i budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

GM-13   Uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklamy/obiektu budowlanego

GM-14   Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego - na prawach wyłączności

GM-15   Uzyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

BP-02   Uzyskanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną

 

 

Załączniki

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_przeprowadzenie_imprezy_masowej.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 30k Format: .doc Pobierz

ZS-10._doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 102k Format: ._doc Pobierz

EW-35.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 92k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego_–_umieszczenie_reklamy.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

OS-02.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 89k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_na_psa_agresywnego.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

EW-36.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 89.5k Format: .doc Pobierz

BP-02.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 94.5k Format: .doc Pobierz

OS-01.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 100.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK__wycinka_drzew.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 65.5k Format: .doc Pobierz

OS-03.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 93k Format: .doc Pobierz

GM-07.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 89.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK__decyzje_srodowiskowe.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 65.5k Format: .doc Pobierz

GM-10-2_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 96k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego-na_roboty_budowlane_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 56.5k Format: .doc Pobierz

GM-11-2_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 102.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego-umieszczenie_urzadzenia_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 61k Format: .doc Pobierz

GM-12-2_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 96.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_lokalizację_i_budowę_zjazdu_z_drogi_gminnej_2015.doc

Data: 2015-12-18 10:57:18 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

GM-13-2_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:06:05 Rozmiar: 99k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_zajęcie_pasa_drogowego–umieszczenie_reklamy_lub_obiektu_budowlanego_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:06:05 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

GM-14-2_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:09:19 Rozmiar: 99k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_o_wydanie_zezwolenia_na_zajecie_pasa_drogowego-na_prawach_wyłączności_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:09:19 Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

GM-15-1_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:21:52 Rozmiar: 98.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_na_lokalizację_infrastruktury_technicznej_2015.doc

Data: 2015-12-18 11:21:52 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2015.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 26.18k Format: .doc Pobierz

PP-01.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 92.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 71.5k Format: .doc Pobierz

PP-02.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 92k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK wniosek w sprawie zmiany decyzji 2015.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

PP-03.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 89.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2015.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

PP-04.doc

Data: 2015-12-18 11:39:55 Rozmiar: 92.5k Format: .doc Pobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r..doc

Data: 2016-01-05 09:15:53 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

EW-03-wymeldowanie decyzją administracyjną.doc

Data: 2016-11-29 13:42:52 Rozmiar: 101.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 1397
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Chmielarczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Chmielarczyk
Czas wytworzenia: 2016-11-29 09:46:18
Czas publikacji: 2016-11-29 13:42:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak