Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Obornik

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-16 13:55:15
Komunikat z dnia 17 sierpnia 2018 r.

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybor-czych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmi-ków województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-17 14:12:44
Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.

2018-08-22 08:47:17
Komunikaty Komisarza Wyborczego

dotyczące rejestracji komitetów wyborczych oraz zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych.

2018-08-22 08:51:10
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

2018-08-22 08:55:32
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 8 września 2018 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

2018-09-09 15:56:11
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 1
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-10 16:26:10
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 2
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-10 16:40:12
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

Uchwała Nr 3
Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach
z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach

2018-09-10 16:40:49
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Obornikach z dnia 10 września 2018 r.

2018-09-10 16:41:30