Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej

2018-01-09 11:44:39
Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach

2018-01-11 14:47:04
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach

2018-01-22 11:36:37
Modernizacja zabytkowego domu kultury w Objezierzu

2018-02-01 11:15:57
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 1 „Bajeczka” przy ul. Droga Leśna 29 w Obornikach

2018-02-01 12:24:18
Zagospodarowanie terenu w kwartale ulic: Topolowa i Jaworowa w Obornikach polegające na urządzeniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz na budowie parkingów i ścieżek spacerowych

2018-02-05 08:55:41
Poznańska kolej metropolitarna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto

2018-02-07 09:40:29
Umocnienie dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Oborniki

2018-02-14 14:27:03
Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach – przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z wiatą i przyłączami, budowa wiat wolnostojących, rozbiórka budynku gospodarczego, montaż oświetlenia hybrydowego

2018-02-14 14:32:06