Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup energii elektrycznej dla grupy zakupowej utworzonej przez Gminę Oborniki

2018-11-28 10:28:37
Świadczenie usług pocztowych

2018-12-11 11:38:09
Dostawa paliw samochodowych

2018-12-20 14:54:03
Wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych – zakup monitorów, komputerów i oprogramowania dla szkół gminy Oborniki

2018-12-21 11:33:36
Wykonanie drogi dojazdowej do terenów „Łazienki Obornickie”

2019-01-04 10:17:09
Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej.

Zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Oborniki jako zadania własne Zamawiającego w zakresie użyteczności publicznej.

2019-01-04 12:35:33