Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 11:36:51 Ogłoszenia/Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Obornik Iwona Chmielarczyk Publikacja artykułu
2019-03-19 11:34:44 Ogłoszenia/Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Obornik Iwona Chmielarczyk Publikacja artykułu
2019-03-18 13:21:39 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu