Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-14 14:10:28 Ogłoszenia/Obwieszczenia / Informacja Burmistrza Obornik Marta Molińska Publikacja artykułu
2019-01-11 23:40:48 Informacje / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 23:37:17 Informacje / Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 23:35:06 Informacje / Unieważnienie otwartego konkursu ofert Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 23:31:08 Informacje / Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 23:26:43 Informacje / Unieważnienie otwartego konkursu ofert Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 23:24:25 Informacje / Protokół z posiedzenia komisji konkursowej Błażej Matczuk Publikacja artykułu
2019-01-11 15:12:17 Ogłoszenia/Obwieszczenia / Obwieszczenie Burmistrza Obornik Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-11 15:10:37 Nieruchomości / Ogłoszenie Burmistrza Obornik Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-11 14:49:15 Nieruchomości / Ogłoszenie o przetargu Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-11 14:49:11 Nieruchomości / Ogłoszenie o przetargu Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-10 15:05:58 Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 t.j.). Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-10 15:04:33 Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy / Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 t.j.). Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu
2019-01-10 15:04:24 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w miejscowości Wargowo, gmina Oborniki. Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:21 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej Oborniki Miasto w miejscowości Oborniki gmina Oborniki. Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:18 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki. Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:09 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Oborniki w rejonie ulic: 4 Stycznia 1919r., Franciszka Mikołajczaka i Czarnkowskiej, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:06 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę gospodarczo – przemysłową na działkach o numerach geodezyjnych 956, 957/3, 957/4, 957/5, 960, 1239/2 i 1239/3 położonych w miejscowości Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:02 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:04:00 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o nr ewidencyjnych 287/4, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 288/1 i 166 położonych w miejscowości Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:57 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:54 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:51 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ulicy Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:46 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1968 położonej przy ulicy Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:14 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Pogodnej i ulicy Głównej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 14:19:06 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne / Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-10 14:19:01 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne / Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-10 08:57:53 Rok 2019 / Zarządzenia Burmistrza Obornik Marta Molińska Publikacja artykułu
2019-01-09 15:06:00 Nieruchomości / Ogłoszenie o przetargu Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-09 15:05:46 Nieruchomości / Ogłoszenie Burmistrza Obornik Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu