Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-10 15:03:57 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1283, 1240 i 1241 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:54 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:51 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Centrum Rekreacji Oborniki położonego przy ulicy Czarnkowskiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:46 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1968 położonej przy ulicy Obrzyckiej w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 15:03:14 Projekty miejscowych planów wyłożone do publicznego wglądu / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Pogodnej i ulicy Głównej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki Stanisław Buczkowski Archiwizacja artykułu
2019-01-10 14:19:06 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne / Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-10 14:19:01 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne / Wykaz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-10 08:57:53 Rok 2019 / Zarządzenia Burmistrza Obornik Marta Molińska Publikacja artykułu
2019-01-09 15:06:00 Nieruchomości / Ogłoszenie o przetargu Stanisław Buczkowski Edycja artykułu
2019-01-09 15:05:46 Nieruchomości / Ogłoszenie Burmistrza Obornik Stanisław Buczkowski Publikacja artykułu